[Roczne sprawozdania z funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Art. 15. - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Roczne sprawozdania z funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  15.  [Roczne sprawozdania z funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)]

Centralny organ techniczny KSI składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z funkcjonowania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w poprzednim roku kalendarzowym.