[Współpraca organów uprawnionych do przetwarzania danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z centralnym organem... - Dz.U.2021.1041 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Współpraca organów uprawnionych do przetwarzania danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z centralnym organem technicznym KSI] - Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1041 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 grudnia 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  14.  [Współpraca organów uprawnionych do przetwarzania danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z centralnym organem technicznym KSI]

Organy, o których mowa w rozdziale 2, obowiązane są, w zakresie swojego działania, do współpracy z centralnym organem technicznym KSI w celu realizacji ich zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen lub Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym do przekazywania dokumentów oraz udzielania informacji.