Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady i tryb postępowania w sprawach:
a)
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
b)
ocen oddziaływania na środowisko,
c)
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
2)
zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;
3)
władze publiczne właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1 lit. a;
4)
organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.