Uczestnictwo Zambii i Malty w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.23.153

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 kwietnia 1965 r.
w sprawie uczestnictwa Zambii i Malty w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 1 paragraf 3 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308) następujące państwa stały się członkami Międzynarodowej Organizacji Pracy:
Zambia dnia 2 grudnia 1964 r.

Malta dnia 4 stycznia 1965 r.