Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.38.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 1965 r.
dotyczące uczestnictwa Zambii i Malty w Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Zambia dnia 2 grudnia 1964 r. i Malta dnia 4 stycznia 1965 r. zakomunikowały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważają się za nadal związane postanowieniami Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 366), których stosowanie było rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości.