Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.7.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 lutego 1963 r.
w sprawie uczestnictwa Tanganiki w Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w nocie złożonej Rządowi Belgijskiemu dnia 3 grudnia 1962 r. Rząd Tanganiki oświadczył, iż uważa za nadal wiążące dla siebie postanowienia Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 33, poz. 258), której stosowanie zostało rozciągnięte na jej terytorium przed uzyskaniem niepodległości.