Uczestnictwo szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.4.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lutego 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 stycznia 1973 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonym w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.1)

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem III ustęp 4 Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 52, poz. 288), następujące państwa złożyły Rządom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do powyższego układu w niżej podanych datach:
Związek RadzieckiWielka BrytaniaStany Zjednoczone Ameryki
Ghana31.V.1965 r.27.XI.1963 r. 9.I.1964 r.
Rwanda16.XII.1963 r.22.X.1963 r.27.XII.1963 r.
Mongolia 1.XI.1963 r. 7.XI.1963 r.
Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka14.XII.1963 r.
Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka30.XII.1963 r.
Gwatemala 6.I.1964 r.
Tanganika 6.II.1964 r.
Uganda24.III.1964 r. 2.IV.1964 r.
Republika Korei24.VII.1964 r.24.VII.1964 r.
Honduras 2.XII.1964 r. 2.X.1964 r.
Republika Federalna Niemiec 1.XII.1964 r. 1.XII.1964 r.
Togo 7.XII.1964 r.
Hiszpania17.XII.1964 r.17.XII.1964 r.
Republika Środkowoafrykańska25.IX.1965 r.24.VIII.1965 r.22.XII.1964 r.
Wybrzeże Kości Słoniowej 5.II.1965 r.
Nikaragua26.II.1965 r.26.I.1965 r.26.II.1965 r.
Laos 7.IV.1965 r.10.II.1965 r.12.II.1965 r.
Czad 1.III.1965 r.
Republika Malgaska15.III.1965 r.
Cypr21.IV.1965 r.15.IV.1965 r. 7.V.1965 r.
Liban 4.VI.1965 r.20.V.1965 r.14.V.1965 r.
Kuwejt17.VI.1965 r.21.V.1965 r.20.V.1965 r.
Tunezja26.V.1965 r.26.V.1965 r. 3.VI.1965 r.
Kenia30.VI.1965 r.10.VI.1965 r.11.VI.1965 r.
Turcja 8.VII.1965 r. 8.VII.1965 r. 8.VII.1965r.
Chile 6.X.1965 r.
Demokratyczna Republika Konga28.X.1965 r.
Boliwia 4.VIII.1965 r.25.I.1966 r. 4.VIII.1965 r.
Nigeria25.II.1967 r.17.II.1967 r.28.II.1967 r.
Panama24.II.1966 r.
Kostaryka10.VII.1967 r.
Libia15.VII.1968 r.
Urugwaj25.II.1969 r.
Suazi 3.VI.1969 r.29.V.1969 r.29.V.1969 r.
Ponadto podaje się do wiadomości, że następujące państwa potwierdziły notami w niżej podanych datach, złożonymi Rządom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, że uważają się za związane niniejszym układem, który został przyjęty w stosunku do ich terytoriów przed uzyskaniem przez nie niepodległości:
Gambia27.IV.1965 r. 6.V.1965 r.27.IV.1965 r.
Botswana15.I.1968 r.14.II.1968 r. 4.III.1968 r.
Singapur12.VII.1968 r.23.VII.1968 r.12.VII.1968 r.
Mauritius30.IV.1969 r.12.V.1969 r.30.IV.1969 r.
Tonga22.VI.1971 r. 7.VII.1971 r. 7.VII.1971 r.
Fidżi18.VII.1972 r.

______

1) Oświadczenia rządowe dotyczące uczestnictwa państw w wyżej wymienionym układzie opublikowane były w Dzienniku Ustaw z 1963 r. Nr 52, poz. 288, z 1964 r. Nr 6, poz. 42, Nr 18, poz. 109, Nr 39, poz. 261, z 1965 r. Nr 37, poz. 237 oraz z 1966 r. Nr 46, poz. 291; dotyczyły one tylko tych państw, które złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne wszystkim rządom depozytariuszom. Niniejsze oświadczenie rządowe stanowi uzupełnienie wyżej wymienionych oświadczeń, na podstawie zbiorczych danych, które zostały ostatnio nadesłane przez depozytariuszy.