Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.27.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 czerwca 1964 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IV lit. B i art. XXI lit. C Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 41, poz. 187), następujące państwa złożyły Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty ratyfikacyjne bądź dokumenty akceptacyjne wymienionego Statutu:
Syryjska Republika Arabska dnia 6 czerwca 1963 r.

Libia dnia 9 września 1963 r.

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 19 listopada 1963 r.

Algieria dnia 24 grudnia 1963 r.

Gabon dnia 21 stycznia 1964 r.