Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.23.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 maja 1965 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 6 Międzynarodowej Konwencji (nr 7) określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 370), zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższej konwencji dnia 8 lipca 1963 r. przez Jamajkę i dnia 22 czerwca 1964 r. przez Zjednoczoną Republikę Tanganiki i Zanzibaru odnośnie do tej części terytorium, która stanowi Zanzibar.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Malta dnia 4 stycznia 1965 r. zakomunikowała dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważa się za związaną postanowieniami powyższej konwencji, które zostały rozciągnięte na jej terytorium przed uzyskaniem niepodległości.