Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.12.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 marca 1965 r.
dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że niżej wymienione państwa zakomunikowały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważają się za związane postanowieniami Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 382), które zostały rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:
Togo dnia 7 czerwca 1960 r.

Federacja Mali dnia 21 czerwca 1960 r.

Republika Kamerunu dnia 7 czerwca 1960 r.

Mali dnia 22 września 1960 r.

Gabon dnia 14 października 1960 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 27 października 1960 r.

Republika Malgaska dnia 1 listopada 1960 r.

Senegal dnia 4 listopada 1960 r.

Czad dnia 10 listopada 1960 r.

Kongo (Brazzaville) dnia 10 listopada 1960 r.

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 21 listopada 1960 r.

Górna Wolta dnia 21 listopada 1960 r.

Dahomej dnia 12 grudnia 1960 r.

Federalna Republika Kamerunu dnia 28 sierpnia 1962 r.

w odniesieniu do Sfederowanego Stanu Wschodniego Kamerunu z ważnością od 7 czerwca 1960 r.

Algieria dnia 19 października 1962 r.

Laos dnia 23 stycznia 1964 r.