Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.29.233

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 września 1969 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 18 ust. 1 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 15, poz. 108), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego swoje dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji:
Niemiecka Republika Federalna dnia 16 grudnia 1968 r.,

Luksemburg dnia 31 grudnia 1968 r.,

Malawi dnia 17 stycznia 1969 r.,

Węgry dnia 20 stycznia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Węgierskiej Republiki Ludowej podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym do wymienionej Konwencji (XI, XIV i XXV),

Austria dnia 23 stycznia 1969 r.,

Nikaragua dnia 30 stycznia 1969 r.,

Afganistan dnia 31 stycznia 1969 r.,

Iran dnia 11 lutego 1969 r.,

Kuba dnia 12 lutego 1969 r.,

Syjam dnia 28 lutego 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Syjamu podtrzymuje swoje zastrzeżenie złożone przy podpisywaniu Protokołu końcowego (LX),

Jamajka dnia 2 kwietnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Jamajki podtrzymuje swoje zastrzeżenie złożone przy podpisywaniu Protokołu końcowego (XXXVII),

Wenezuela dnia 2 kwietnia 1969 r.,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 16 kwietnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym (X i XI),

Monako dnia 22 kwietnia 1969 r.,

Malta dnia 9 maja 1969 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 29 maja 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym (X i XI),

Irak dnia 15 lipca 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Republiki Iraku podtrzymuje swoje oświadczenie zawarte w Protokole końcowym (III),

Bułgaria dnia 5 sierpnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Ludowej Republiki Bułgarii podtrzymuje swoje zastrzeżenie złożone przy podpisaniu Protokołu końcowego (XIII),

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 8 sierpnia 1969 r.,

z oświadczeniem, że Rząd Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podtrzymuje swoje oświadczenia zawarte w Protokole końcowym (X i XI).

Na podstawie art. 18 ust. 3 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Montreux, 1965) w stosunku do wyżej wymienionych państw konwencja ta weszła w życie w dniu złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych.

Podaje się również do wiadomości, że zgodnie z art. 19 ust. 1 wymienionej konwencji następujące państwa złożyły swoje dokumenty przystąpienia do tej konwencji:

Albania dnia 5 maja 1969 r.,

z oświadczeniem, że:

1) decyzja podjęta przez Konferencję Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (Montreux, 1965) o uznaniu pełnomocnictw przedstawiciela Czang-Kai-Szeka do udziału w Konferencji i podpisania jej Aktów w imieniu Chin jest nielegalna, ponieważ jedynymi prawowitymi przedstawicielami Chin, którzy mają prawo podejmowania zobowiązań w imieniu Chin, są przedstawiciele mianowani przez Rząd Chińskiej Republiki Ludowej,
2) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej nie uznaje władz sajgońskich za przedstawicieli interesów narodu Wietnamu Południowego,
3) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej nie uznaje roszczenia przedstawicieli Korei Południowej do wypowiadania się w imieniu całego narodu koreańskiego,
4) przystąpienie Albanii do niniejszej konwencji nie oznacza w żadnym razie uznania obecnego Rządu Republiki Południowej Afryki i nie stwarza żadnych zobowiązań względem tego Rządu,
5) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej zastrzega sobie prawo przyjęcia lub nieprzyjęcia Regulaminu radiokomunikacyjnego w całości lub w części,
6) Rząd Albańskiej Republiki Ludowej zastrzega sobie prawo podjęcia wszelkich środków, które będzie uważał za niezbędne dla ochrony swoich interesów w przypadku, gdyby zastrzeżenia wniesione przez inne kraje spowodowały zwiększenie jego udziału w wydatkach Związku lub gdyby niektórzy Członkowie Związku nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań w pokrywaniu wydatków Związku;

Republika Nauru dnia 10 czerwca 1969 r.,

Mauritius dnia 30 lipca 1969 r.

Na podstawie art. 19 ust. 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw w dniu złożenia ich dokumentów przystąpienia.