Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.41.256

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 września 1973 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), następujące państwa złożyły Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki swoje dokumenty przystąpienia do tej konwencji:
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 15 października 1970 r.,

Bahrain dnia 20 sierpnia 1971 r.,

Katar dnia 5 września 1971 r.,

Gwinea Równikowa dnia 22 lutego 1972 r.,

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich dnia 25 kwietnia 1972 r.

Zgodnie z artykułem 92 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 14 listopada 1970 r., Bahrainu - dnia 19 września 1971 r., Kataru - dnia 5 października 1971 r., Gwinei Równikowej - dnia 23 marca 1972 r. i Państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich - dnia 25 maja 1972 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem VI Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213), następujące państwa notyfikowały depozytariuszowi o przyjęciu tego układu:

Mali dnia 27 maja 1970 r.,

Barbados dnia 10 lipca 1970 r.,

Bułgaria dnia 21 września 1970 r.,

Mauritius dnia 13 września 1971 r.,

Bahrain dnia 12 października 1971 r.,

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich dnia 25 maja 1972 r.

Zgodnie z artykułem VI układu wszedł on w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw w dniu złożenia notyfikacji o jego przyjęciu.