Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.62.300

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 października 1962 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), następujące państwa notyfikowały Rządowi Stanów Zjednoczonych swoje przystąpienie do powyższej Konwencji:
Republika Kongo (Leopoldville) dnia 27 lipca 1961 r.

Republika Górnej Wolty dnia 21 marca 1962 r.

Republika Malgaska dnia 14 kwietnia 1962 r.

Tanganika dnia 23 kwietnia 1962 r.

Republika Kongo (Brazzaville) dnia 26 kwietnia 1962 r.

Republika Czad dnia 3 lipca 1962 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. VI Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213), następujące państwa notyfikowały Rządowi Stanów Zjednoczonych przyjęcie wymienionego Układu:

Republika Tunisu dnia 26 kwietnia 1962 r.

Republika Malgaska dnia 14 maja 1962 r.,

a ponadto Rząd Republiki Niger oświadczył notą z dnia 14 marca 1962 r., że po uzyskaniu niepodległości uważa się za związany powyższym Układem, który został już ratyfikowany przez Francję w odpowiednim czasie.