Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.52.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 listopada 1961 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), następujące państwa notyfikowały Rządowi Stanów Zjednoczonych swoje przystąpienie do powyższej Konwencji:
Republika Dahomej dnia 29 maja 1961 r.

Republika Niger dnia 29 maja 1961 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 28 czerwca 1961 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. VI Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213), Rząd Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej notyfikował dnia 20 marca 1961 r. Rządowi Stanów Zjednoczonych przyjęcie powyższego Układu.