Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.39.251

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 1965 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 27 Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował w niżej podanych terminach ratyfikacje wymienionej konwencji, zgłoszone przez następujące państwa:
Irak dnia 27 listopada 1962 r.

Tunezja dnia 17 grudnia 1962 r.

Uganda dnia 4 czerwca 1963 r.

Malajzja dnia 3 marca 1964 r.

Zjednoczona Republika Tanganiki i Zanzibaru dnia 22 czerwca 1964 r.

Luksemburg dnia 24 lipca 1964 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że niżej wymienione państwa zakomunikowały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważają się za związane postanowieniami powyższej Konwencji, które zostały rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:

Republika Kamerun dnia 7 czerwca 1960 r.

Republika Togo dnia 7 czerwca 1960 r.

Federacja Mali dnia 21 czerwca 1960 r.

Kongo (Leopoldville) dnia 20 września 1960 r.

Republika Mali dnia 22 września 1960 r.

Cypr dnia 23 września 1960 r.

Gabon dnia 14 października 1960 r.

Federacja Nigerii dnia 17 października 1960 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 27 października 1960 r.

Republika Malgaska dnia 1 listopada 1960 r.

Senegal dnia 4 listopada 1960 r.

Republika Czad dnia 10 listopada 1960 r.

Kongo (Brazzaville) dnia 10 listopada 1960 r.

Somali dnia 18 listopada 1960 r.

Górna Wolta dnia 21 listopada 1960 r.

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 21 listopada 1960 r.

Dahomej dnia 12 grudnia 1960 r.

Syryjska Republika Arabska dnia 30 października 1961 r.

Federalna Republika Kamerunu dnia 28 sierpnia 1962 r.

w odniesieniu do Sfederowanego Stanu Zachodniego Kamerunu

Algieria dnia 19 października 1962 r.

Jamajka dnia 26 grudnia 1962 r.

Federalna Republika Kamerunu dnia 29 stycznia 1963 r.

w odniesieniu do Sfederowanego Stanu Wschodniego Kamerunu

Burundi dnia 11 marca 1963 r.

Trynidad i Tobago dnia 24 maja 1963 r.

Kenia dnia 13 stycznia 1964 r.

Laos dnia 23 stycznia 1964 r.

Zambia dnia 2 grudnia 1964 r.

Malta dnia 4 stycznia 1965 r.