Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.30.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 lipca 1965 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 Konwencji (nr 19) o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r. (Dz. U. z 1928 r. Nr 63, poz. 576), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował pod niżej podanymi datami ratyfikacje wymienionej konwencji zgłoszone przez następujące państwa:
Republika Malgaska dnia 10 sierpnia 1962 r.

Senegal dnia 22 października 1962 r.

Mauretania dnia 8 listopada 1963 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 9 czerwca 1964 r.

Mali dnia 17 sierpnia 1964 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że niżej wymienione państwa zakomunikowały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważają się za związane postanowieniami powyższej konwencji, które zostały rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:

Kongo (Leopoldville) dnia 20 września 1960 r.

Cypr dnia 23 września 1960 r.

Federacja Nigerii dnia 17 października 1960 r.

Somali dnia 18 listopada 1960 r.

Syryjska Republika Arabska dnia 30 października 1961 r.

Federalna Republika Kamerunu dnia 3 września 1962 r.

w odniesieniu do Sfederowanego Stanu Zachodniego Kamerunu.

Rwanda dnia 18 września 1962 r.

Algieria dnia 19 październia 1962 r.

Jamajka dnia 26 grudnia 1962 r.

Federalna Republika Kamerunu dnia 29 stycznia 1963 r.

w odniesieniu do Sfederowanego Stanu Wschodniego Kamerunu.

Burundi dnia 11 marca 1963 r.

Trynidad i Tobago dnia 24 maja 1963 r.

Uganda dnia 4 czerwca 1963 r.

Kenia dnia 13 stycznia 1964 r.

Zjednoczona Republika Tanganiki i Zanzibaru dnia 16 czerwca 1964 r.

Zambia dnia 2 grudnia 1964 r.

Malta dnia 4 stycznia 1965 r.