Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.64.314

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 listopada 1962 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notami złożonymi Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w niżej podanych terminach następujące państwa uznały się za nadal związane postanowieniami Konwencji genewskiej z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających (Dz. U. z 1934 r. Nr 12, poz. 97), zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 50), której stosowanie zostało rozciągnięte na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:
Federacja Nigerii dnia 26 czerwca 1961 r.

Republika Niger dnia 25 sierpnia 1961 r.

Republika Kamerun dnia 20 listopada 1961 r.

Republika Dahomej dnia 5 grudnia 1961 r.

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej dnia 8 grudnia 1961 r.

Republika Togo dnia 27 lutego 1962 r.

Sierra Leone dnia 13 marca 1962 r.

Republika Gwinea dnia 26 kwietnia 1962 r.

Republika Kongo (Leopoldville) dnia 31 maja 1962 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 4 września 1962 r.