Uczestnictwo szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.9.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1979 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 marca 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 61 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, artykułem 60 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, artykułem 140 Konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych oraz artykułem 156 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171), został złożony Rządowi Szwajcarii dnia 25 maja 1977 r. dokument przystąpienia Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do wymienionych konwencji.
Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami tych konwencji weszły one w życie w stosunku do Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu dnia 25 listopada 1977 r.

Ponadto następujące państwa złożyły notyfikacje o sukcesji:

Rząd Dżibuti notyfikował dnia 6 marca 1978 r. Rządowi Szwajcarii, iż uważa się za związanego ratyfikacją dokonaną przez Francję i uznał się za stronę następujących konwencji genewskich, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., począwszy od dnia 27 czerwca 1977 r., tj. od daty uzyskania niepodległości: Konwencji o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, Konwencji o traktowaniu jeńców wojennych oraz Konwencji o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Rząd Tonga notyfikował dnia 13 kwietnia 1978 r. Rządowi Szwajcarii, iż uważa się za związanego ratyfikacją dokonaną przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii i uznał się za stronę czterech wyżej wymienionych konwencji genewskich, począwszy od dnia 4 czerwca 1970 r., tj. od daty uzyskania niepodległości.