Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.39.267

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 października 1964 r.
dotyczące uczestnictwa Syryjskiej Republiki Arabskiej i Kenii w Międzynarodowej Konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 Międzynarodowej Konwencji (nr 2) w sprawie bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 364), została zarejestrowana dnia 30 października 1961 r. ratyfikacja powyższej Konwencji przez Syryjską Republikę Arabską.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Kenia notą z dnia 13 stycznia 1964 r. zakomunikowała Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy, iż uważa się za związaną postanowieniami powyższej Konwencji, które zostały uprzednio rozciągnięte przez Wielką Brytanię na jej terytorium.