Uczestnictwo Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bhutanu i Gujany w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.9.71

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 lutego 1973 r.
w sprawie uczestnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bhutanu i Gujany w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułami 49 i 50 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji przez następujące państwa:
Stany Zjednoczone Ameryki dnia 13 listopada 1972 r.,

Bhutan dnia 7 grudnia 1972 r.,

Gujana dnia 28 grudnia 1972 r.

Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 Konwencji weszła ona w życie dla Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 13 grudnia 1972 r., dla Bhutanu dnia 6 stycznia 1973 r. oraz dla Gujany dnia 27 stycznia 1973 r.