Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.38.252

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 września 1964 r.
w sprawie uczestnictwa Rwandy w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., oraz w Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r., zmienionych Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą złożoną dnia 5 sierpnia 1964 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Rwanda uznała się za nadal związaną postanowieniami Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 920), oraz Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 12, poz. 97), zmienionych Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 50), których stosowanie zostało rozciągnięte na jej terytorium przed uzyskaniem niepodległości.