Uczestnictwo Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 stycznia 1963 r.
w sprawie uczestnictwa Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Republiki Kongo (Brazzaville) w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą z dnia 4 września 1962 r. Rząd Republiki Środkowo-Afrykańskiej i notą z dnia 15 października 1962 r. Rząd Republiki Kongo (Brazzaville) poinformowały Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uznają za nadal wiążące dla siebie postanowienia Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 16, poz. 86), która została rozciągnięta na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości.