Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.34.237

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 lipca 1972 r.
w sprawie uczestnictwa Republiki Nigru w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Republiki Nigru notą z dnia 15 kwietnia 1972 r. poinformował Rząd Szwajcarii jako depozytariusza Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159), że uważa się on za związany od dnia uzyskania niepodległości, to jest od dnia 3 sierpnia 1960 r., postanowieniami niniejszej konwencji, której stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jej terytorium przez Francję.