Uczestnictwo Republiki Cypru, Federacji Nigerii i Republiki Senegalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.28.140

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 maja 1961 r.
w sprawie uczestnictwa Republiki Cypru, Federacji Nigerii i Republiki Senegalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), nastąpiło dnia 17 stycznia 1961 r. złożenie dokumentu przystąpienia Republiki Cypru do powyższej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. VI Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213), następujące państwa notyfikowały Rządowi Stanów Zjednoczonych o przyjęciu powyższego Układu:

Federacja Nigerii dnia 25 stycznia 1961 r.

Republika Senegalu dnia 8 marca 1961 r.