Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.30.244

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 października 1969 r.
w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Mauritiusa powiadomił dnia 18 lipca 1969 r. Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany od dnia uzyskania niepodległości, tj. od dnia 12 marca 1968 r., postanowieniami Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 185), które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.