Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.4.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 grudnia 1970 r.
w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Mauritius notą z dnia 12 sierpnia 1970 r. poinformował Rząd Szwajcarii jako depozytariusza Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159), że uważa się on nadal za związany od dnia 12 marca 1968 r., to jest od dnia uzyskania niepodległości, postanowieniami powyższej konwencji, której stosowanie było uprzednio rozciągnięte na jego terytorium przez Wielką Brytanię.