Uczestnictwo Kuwejtu i Nepalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.42.259

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 1960 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 sierpnia 1960 r.
w sprawie uczestnictwa Kuwejtu i Nepalu w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 92 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212), następujące państwa złożyły swoje dokumenty przystąpienia do powyższej Konwencji:
Kuwejt dnia 18 maja 1960 r.

Nepal dnia 29 czerwca 1960 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. VI Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213), Kuwejt notyfikował Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki dnia 18 maja 1960 r. o przyjęciu powyższego Układu.