Uczestnictwo Izraela i Tonga w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.4.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1979 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 stycznia 1979 r.
w sprawie uczestnictwa Izraela i Tonga w Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 16 ustęp 1 Konwencji dotyczącej kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284), został złożony Rządowi Holandii dnia 11 listopada 1977 r. dokument przystąpienia Izraela do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 powyższa konwencja weszła w życie w stosunku do Izraela dnia 10 stycznia 1978 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Tonga notą z dnia 10 sierpnia 1978 r. powiadomił Rząd Holandii, iż uważa się za związanego wymienioną konwencją, rozciągniętą przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.

Rząd Tonga potwierdził zastrzeżenie do artykułu 9 konwencji złożone przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 16 grudnia 1964 r.

Ponadto Rząd Tonga złożył następujące zastrzeżenie:

"Zgodnie z artykułem 10 Konwencji Rząd Tonga zastrzega sobie prawo nieuznawania rozporządzeń testamentowych dokonanych, poza nadzwyczajnymi okolicznościami, w formie ustnej przez jednego z jego obywateli, nie posiadającego żadnego innego obywatelstwa."