Uczestnictwo Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.71.354

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 listopada 1958 r.
w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że stosownie do deklaracji złożonej w dniu 7 kwietnia 1958 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Rząd Ghany uznaje zobowiązania wynikające z przyjęcia przez Wielką Brytanię w jej imieniu Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 125, poz. 893), której w następstwie Ghana uważa się za stronę.