Uczestnictwo Ghany w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r., w Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku oraz w Protokole podpisanym w Paryżu dnia 19 listopada 1948 roku, umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne.......

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.75.383

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 1 grudnia 1958 r.
w sprawie uczestnictwa Ghany w Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r., zmienionej Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku, w Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku oraz w Protokole podpisanym w Paryżu dnia 19 listopada 1948 roku, umieszczającym pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 roku o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że stosownie do deklaracji złożonej w dniu 7 kwietnia 1958 roku Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Rząd Ghany uznaje zobowiązania wynikające z przyjęcia przez Wielką Brytanię w jej imieniu następujących aktów międzynarodowych, których w następstwie Ghana uważa się za stronę:
Konwencji międzynarodowej dotyczącej opium, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 roku (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 920), zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku (Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 50),

Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, podpisanej w Genewie dnia 13 lipca 1931 roku (Dz. U. z 1934 r. Nr 12, poz. 97), zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku oraz

Protokołu podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1948 roku, umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 roku o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem, podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 roku (Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 48).