Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.34.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 sierpnia 1964 r.
dotyczące uczestnictwa Francji, Turcji i Szwajcarii w Uzupełniającej Konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 185), Rządy następujących państw złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych swoje dokumenty ratyfikacyjne bądź dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:
Francja dnia 26 maja 1964 r.

Turcja dnia 17 lipca 1964 r.

Szwajcaria dnia 28 lipca 1964 r.