Uczestnictwo Fidżi w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.45.293

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 września 1972 r.
dotyczące uczestnictwa Fidżi w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r., oraz w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzonej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 12 czerwca 1972 r. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych otrzymał notyfikację Rządu Fidżi informującą, że państwo to uważa się za związane Konwencją w sprawie niewolnictwa, podpisaną w Genewie dnia 25 września 1926 r. (Dz. U. z 1931 r. Nr 4, poz. 21), oraz Uzupełniającą konwencją w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, sporządzoną w Genewie dnia 7 września 1956 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 185).