Uczestnictwo Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 lutego 1973 r.
w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Fidżi notyfikował dnia 15 marca 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, że uważa się za związany Konwencją i Statutem o wolności tranzytu (Dz. U. z 1925 r. Nr 34, poz. 236) oraz Deklaracją w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego (Dz. U. z 1925 r. Nr 47, poz. 328), podpisanymi w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.