Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.4.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 1963 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 stycznia 1963 r.
w sprawie uczestnictwa Dahomeju, Republiki Środkowo-Afrykańskiej i Konga (Brazzaville) w Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że następujące państwa poinformowały Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych notami złożonymi w niżej podanych terminach, iż uważają za nadal wiążące dla siebie postanowienia Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, podpisanej w Genewie dnia 11 października 1933 r. (Dz. U. z 1938 r. Nr 7, poz. 37), która została rozciągnięta na ich terytoria przed uzyskaniem niepodległości:
Republika Dahomej dnia 4 kwietnia 1962 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 4 września 1962 r.

Republika Kongo (Brazzaville) dnia 15 października 1962 r.