Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.15.132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 kwietnia 1970 r.
w sprawie uczestnictwa Cypru w Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz w Protokole dotyczącym przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Cypru powiadomił dnia 27 marca 1970 r. Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż uważa się za związany postanowieniami Konwencji w sprawie pewnych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie oraz Protokołu dotyczącego przypadku bezpaństwowości, sporządzonych w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937 r. Nr 47, poz. 361), które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.