Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.16.122

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 kwietnia 1969 r.
dotyczące uczestnictwa Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej uważa się za związany od dnia 5 lipca 1962 r. postanowieniami Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 i z 1963 r. Nr 38, poz. 219), które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości.