§ 3. - Uchylenie zarządzenia pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1900 r. ustalającego wzór listów dłużnych (obligacyj) na okaziciela, wydawanych przez powiatowe związki komunalne i gminy miejskie oraz wiejskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1928 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze mocy obowiązującej kodeksu cywilnego z dnia 18 sierpnia 1896 r.