Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocie uchylenia w b. zaborze austrjackim ustawy o opodatkowaniu mięsa i rządowego podatku linjowego w miastach zamkniętych.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rrzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. R. P. № 41, poz. 248) Rada Ministrów zarządza go następuje:
§  1. Moc obowiązującą austrjackiej ustawy z dnia 16 czerwca 1877 r. (Dz. U. p. № 60), zaprowadzającej na obszarze b. zaboru austrjackiego pobór podatku spożywczego od mięsa, uchyla się.
§  2. Pobór spożywczego podatku linjowego od niektórych przedmiotów spożywczych, wprowadzanych do zamkniętych miast Lwowa i Krakowa, w wysokości, ustalonej dla Lwowa taryfą, wprowadzoną ustawą z dnia 18 maja 1875 r. (Dz. U. p. № 84), a dla Krakowa-ustawą z dnia 22 grudnia 1910 r. (Dz. U. p. № 121) - znosi się.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.

Z dniem tym tracą moc obowiązującą sprzeczne z tem rozporządzeniem wszelkiego rodzaju przepisy, dotyczące opodatkowania mięsa i poboru, podatku linjowego na obszarze b. zaboru austrjackiego.