Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.
§  1. Uchyla się moc obowiązującą przepisów o należytości ekwiwalentowej, zawartych (w poz. tar. 106 B. e.) austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. (austr. Dz. U. P. № 89) wraz z późniejszemi ustawami i rozporządzeniami, do tejże należytości się. odnoszącemu