Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 stycznia 1923 r.
w przedmiocie uchylenia ustawy o poborze należytości ekwiwalentowej w b. dzielnicy austrjackiej.

Na podstawie art. 6 ustęp 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 38 poz. 315) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się moc obowiązującą przepisów o należytości ekwiwalentowej, zawartych (w poz. tar. 106 B. e.) austr. ustawy z dnia 13 grudnia 1862 r. (austr. Dz. U. P. № 89) wraz z późniejszemi ustawami i rozporządzeniami, do tejże należytości się. odnoszącemu
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1923 r.