§ 2. - Uchylenie upoważnienia organów sądowych do sporządzania protestów wekslowych i czekowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.119.977

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 1933 r.