Uchylenie sądów doraźnych wprowadzonych dnia 28 grudnia 1922 r. na górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.4.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 stycznia 1923 r.
w przedmiocie uchylenia sądów doraźnych wprowadzonych dnia 28 grudnia 1922 r. na górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Na mocy art. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1919 r. w przedmiocie sądów doraźnych (Dz. P. P. P. № 55 poz. 341) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 60 poz. 542) zarządza się co następuje:
Sądy doraźne wprowadzone na obszarze górnośląskiej części Województwa Śląskiego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie sądów doraźnych w województwie poznańskiem i pomorskiem oraz górnośląskiej części Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 115 poz. 1039) uchyla się.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.