Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1921 r.
§  1. Uchyla się moc obowiązującą rozporządzenia z dnia 30 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia kordonu sanitarno-policyjnego wzdłuż linji rzek: Niemna, Swisłoczy, Narwi, Bugu i Zbrucza (Dz. Ust. Rz. P. № 108 poz. 711) i znosi się ustanowione tem rozporządzeniem: kordon sanitarno-policyjny oraz ograniczenia ruchu ludności na linji tego kordonu.