Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.296

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 31 maja 1921 r.
o uchyleniu rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie oszczędności spożycia (Dz. Ust. R. P. № 36 poz. 222).

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. Ust. R. P. № 67, poz. 449), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1920 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania zarządzeń w zakresie regulacji i ograniczenia sprzedaży, oraz spożycia, nabiału i mięsa (Dz. Ust. R. P. № 114, poz. 754), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do Wydawania zarządzeń w zakresie regulacji wypieku chleba, tudzież regulacji i ograniczenia sprzedaży, oraz spożycia, chleba i cukru (Dz. Ust. R. P. № 18, poz. 103) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1921 r. w przedmiocie przekazania Ministrowi Aprowizacji prawa do wydawania rozporządzeń w zakresie ustalania i ujawniania cen, oraz ograniczenia konsumcji i sprzedaży (Dz. Ust. R. P. № 21, poz. 114), zarządzam co następuje:
§  1. Uchyla się rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 22 kwietnia 1921 roku w sprawie oszczędności spożycia (Dz. Ust. R. P. № 36 poz. 222).
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.