§ 2. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.202.1682

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2005 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.