Uchylenie rozporządzenia w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.21.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 lutego 1999 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) zarządza się, co następuje:
Uchyla się rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi (Dz. U. Nr 56, poz. 276 i z 1990 r. Nr 6, poz. 40).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.