§ 2. - Uchylenie rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.158.1068

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2010 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.