Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.109.719

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 19 listopada 1920 r.
uchylające rozporządzenie w przedmiocie obrotu bobem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem, seradelą i ich przetworami.

Rozporządzenie z dnia 28 września 1920 roku (Dz. Ust. Rz. P. № 95 z r. 1920, poz. 632) w przedmiocie obrotu bojem, wyką, rzepakiem ozimym i letnim, łubinem, seradelą i ich przetworami z dniem 1 grudnia 1920 roku traci moc obowiązującą.