Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.785

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 9 grudnia 1920 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o utworzeniu Trybunału Obrony Państwa (Dz. Ust. № 81, poz. 538).

Art.  1.

Uchyla się rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. № 81, poz. 538), mocą którego utworzono Trybunał Obrony Państwa.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza sit; Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.