Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1920 r.
uchylająca rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dn. 17 września 1920 r. (Dz. Ust. Nº 91, poz. 598) w przedmiocie kar za obrazę Naczelnika Państwa.

Art.  1.

Uchyla się rozporządzenie Rady Obrony Państwa z 17 września 1920 r. (Dz. Ust. № 91, poz. 598) w przedmiocie kar za obrazą Naczelnika Państwa.

Art.  2.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej poleca się Ministrowi Sprawiedliwości.